Przeszłość dla przyszłości – wielokulturowość kuchni Pomorza - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

Przeszłość dla przyszłości – wielokulturowość kuchni Pomorza

„Przeszłość dla przyszłości – wielokulturowość kuchni Pomorza” Fundacja PDS wraz z sześcioma innymi Lokalnymi Grupami Działania z Pomorza stworzyła Szlak Kulinarny Pomorza i wydała publikację „Przeszłość dla przyszłości wielokulturowość kuchni Pomorza”, prezentującą 35 tradycyjnych receptur na potrawy regionalne. Ze starannie wyselekcjonowanych i zbadanych przez etnografa tradycyjnych potraw w tej publikacji z naszego obszaru znalazły się:


  1. Tradycyjny chleb z Góry Lemana – Klemens Leman (Góra Lemana)

  2. Kaczka pieczona – Tamara Jagodzińska (Gospoda pod Wesołym Pomorzaninem)

  3. Zupa brzadowa – Koło Gospodyń Wiejskich Trzebiatkowa

  4. Wyroby wędzone z gęsi – Regina Kossak – Główczewska (Gospodarstwo Agroturystyczne AgroRegina)

  5. Borówka z gruszką do mięs – Barbara Grocholska

  6. Juki Słowińskie – Renata Knitter (Pokoje Gościnne Renata Knitter). Natomiast szlak kulinarny tworzą pomorskie restauracje, w których menu znalazły się niektóre z potraw wymienionych w książce kucharskiej. W ramach realizacji ww. projektu Fundacja PDS otrzymała dofinansowanie w wysokości 4 873,34 zł
    Zobacz: publikacja_kulinarna