Budowa innowacyjnej małej infrastruktury turystycznej - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

Budowa innowacyjnej małej infrastruktury turystycznej

  • „Budowa innowacyjnej małej infrastruktury turystycznej” Na projekt współpracy, który był realizowany wspólnie z 5 Lokalnymi Grupami Działania z województwa pomorskiego (Sandry Brdy, Naszyjnik Północy, Wrzeciono, Trzy Krajobrazy, Kaszubska Droga) Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi uzyskała dofinansowanie w wysokości 431 755,10 zł. Celem projektu było postawienie małej infrastruktury turystycznej w miejscach wybranych przez Partnerstwo Dorzecze Słupi. W związku z realizacją projektu wybrano 6 lokalizacji na obszarze Partnerstwa – Krzynia (gm. Dębnica Kaszubska), Gałąźnia Mała (gm. Kołczygłowy), Jamnowski Młyn (gm. Parchowo), Lubuń (gm. Kobylnica) oraz dwie w Bierkowie (gm. Słupsk). Dodatkowo w Centrum Partnerstwa Lokalnego w Krzyni powstał budynek socjalno-gospodarczy z przeznaczeniem użytkowym dla turystów odwiedzających nasz region. W ramach realizowanej operacji w każdej z wymienionych wyżej lokalizacji powstały co najmniej dwa elementy infrastruktury turystycznej, charakteryzujące się oryginalnością, tzn. wykonane w taki sposób, aby nie odbiegały formą od otaczającej je przyrody. Zaprojektowana mała architektura przypomina wyglądem naturalne elementy występujące w przyrodzie. Dlatego sztywne piony i poziomy zastąpiono skosami, wypukłościami i niedoskonałościami naturalnego, nieobrobionego drewna.
    Również LGD Wrzeciono pozyskało dofinansowanie na schronisko wraz z grillem, tablicę informacyjną oraz drogowskaz. Elementy te zlokalizowane są w miejscowości Pasieka, Gmina Miastko. 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Projekt mający na celu rozwój turystyki i podniesienie jakości życia mieszkańców został zrealizowany w ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy” objętego PROW 2007 – 2013.