6/2018/G - wsparcie współpracy i samoorganizacji mieszkańców - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

6/2018/G - wsparcie współpracy i samoorganizacji mieszkańców

Lista operacji wybranych i niewybranych dla zakresu 1.1.1.1. Wsparcie współpracy i samoorganizacji mieszkańców - po odwołaniach, 06.07.2018 r.

Lista operacji wybranych i niewybranych w ramach zakresu 1.1.1.1. Wsparcie współpracy i samoorganizacji mieszkańców - 21.06.2018 r.

Lista operacji zgodnych z LSR w ramach zakresu 1.1.1.1. Wsparcie współpracy i samoorganizacji mieszkańców - 21.06.2018 r.

Termin publikacji ogłoszenia - 07.05.2018 r. 


WNIOSEK DO WYPEŁNIENIA PRZEZ GRANTOBIORCÓW:


POZOSTAŁE DOKUMENTY ZWIĄZANE Z NABOREM: