kontakt - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

kontakt

z pracownikami Fundacji PDS można kontaktować się za pośrednictwem Centrum Informacji Turystycznej w Słupsku:

ul. Starzyńskiego 8
76-200 Słupsk
tel.: 59 7285041
email: cit@pds.org.pl

Kierownik CIT – Monika Gębczyńska
tel.: 669 205 005
email: m.gebczynska@pds.org.pl