Polka Lokalna - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

Polka Lokalna

Polka Lokalna - "czyli "kilka" słów podsumowania projektu"

Okres od września do grudnia ubiegłego roku dla Polek Lokalnych był to czas intensywny, obfitujący w szkolenia i spotkania. Uczestniczki projektu pt. „Polka lokalna - budowanie kapitału społecznego w oparciu o potencjał kobiet wiejskich” realizowanego dzięki środkom pochodzącym z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich doskonaliły swoją wiedzę przy okazji aktywizując i integrując się w wspólnych działaniach.

6 grup kobiet, z miejscowości Łebień (gm. Damnica), Borzęcino (gm. Dębnica Kaszubska), panie z Gminy Główczyce, z Dąbrówna, Runowa (gm. Potęgowo) i Potęgowa wzięło udział w 5 warsztatach, których tematykę wybierały spośród zaproponowanych:
1. Kobiety w wioskach tematycznych
2. Kobiety i wprowadzanie zmian społecznych
3. Trzy wymiary zdrowia kobiety – zdrowie fizyczne, psychiczne, społeczne oraz czynniki je warunkujące
4. Kobieta aktywna fizycznie – zajęcia - Nordic Walking z instruktorem
5. Kuchnia – jedno z wielu miejsc kobiety - warsztat kuchni regionalnej
6. Kobieta bezpieczna – samoobrona, np. wen-do

Szóstym warsztatem, obowiązkowym dla każdej grupy, był „Dobre praktyki na obszarach wiejskich” poświęcone inicjatywom podejmowanym przez organizacje społeczne działające na obszarze Partnerstwa Dorzecze Słupi. W sumie 7 trenerów przeprowadziło 30 warsztatów, tj. 114 godzin szkoleń dla ok. 60 uczestniczek.

Listopad był szczególnie pracowity, ale też atrakcyjny, a to za sprawą dwóch weekendowych zjazdów szkoleniowych, w których udział wzięła połowa uczestniczek projektu. Szkolenia umiejętności liderskich w wymiarze 36 godzin były dla Pań nie lada wyzwaniem, ale również przyjemnością związaną z nawiązywaniem kontaktów, poznawaniem doświadczeń w realizacji inicjatyw społecznych kobiet wiejskich funkcjonujących w innych społecznościach. O odpowiednią obsługę zjazdów i komfort pracy uczestniczek zadbał Kormoran SPA&Wellness, zapewniając doskonałą atmosferę i umożliwiając pełne zaangażowanie Pań w prowadzone zajęcia.

Na zakończenie projektu każda z 6 grup podjęła się organizacji akcji współpracy, polegającej na zorganizowaniu, wypromowaniu i rozliczeniu wydarzenia, którego odbiorcami są mieszkańcy miejscowości lub nawet gminy. W Dąbrównie i w Główczycach Panie zdecydowały, że ugoszczą seniorów i w obu tych miejscowościach zaproszono ich do udziału w Dniu/Balu Seniora, w których to udział wzięło od kilkudziesięciu do ponad stu osób.

W Borzęcinie Polki Lokalne zaprosiły mieszkańców gminy Dębnica Kaszubska na przedświąteczne warsztaty artystyczne, w których udział wzięło ok. 40 osób. Malowanie na drewnie, florystyka, układanie stroików i malowanie wielkoformatowego obrazu przedstawiającego najpiękniejsze miejsca w Borzęcinie – to wszystko w ramach 5-godzinnego spotkania.

Panie z Potęgowa przyłączyły się do organizacji Wigilii dla mieszkańców gminy. Wchodząc we współpracę z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Potęgowie zaangażowały się w przygotowanie poczęstunku dla uczestników tego niezwykłego wydarzenia.

W Runowie natomiast zorganizowany został cykl warsztatów, w ramach których uczestnicy odkrywali w sobie duszę artystyczną, ale również szlifowali dobre maniery, tj. szkolenie savoir-vivre przy świątecznym stole i nie tylko.

Panie z Łebienia postawiły na przedświąteczne spalanie kalorii i świadome podejście do przygotowań dań na wigilijny stół. Cykl spotkań z instruktorem fitness połączony z częścią merytoryczną dotyczącą zdrowego żywienia i zmian złych nawyków żywieniowych okazał się sukcesem, nie tylko przekładając się na kaloryczność potraw, czy ilość zgubionych kilogramów. Największą satysfakcję organizatorkom akcji przyniosła nieoczekiwana frekwencja podczas zajęć i fakt, że brały w nim udział osoby, które wcześniej nie korzystały ze świetlicy i nie angażowały się w działalność społeczną na rzecz miejscowości.

Działania projektowe zakończyły się z końcem grudnia, ale emocje, które im towarzyszyły, zostaną na długo. Z nadzieją oczekujemy efektów, kiedy to nowe umiejętności przełożą się na działalność uczestniczek w ich społecznościach lokalnych.

Partnerstwo Dorzecze Słupi dzięki środkom z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich zyskało grupę zaktywizowanych kobiet wiejskich, które wyposażone w odpowiednią wiedzę chętniej i skuteczniej będą wprowadzały zmiany w swoim sąsiedztwie.

Partnerstwo Dorzecze Słupi pragnie serdecznie podziękować wszystkim osobom, organizacjom i partnerom zaangażowanym w realizację projektu.