Kontakt - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

Kontakt

Kontakt z nami

Dane Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi:

Krzynia 16, 76-248 Dębnica Kaszubska 

Nr KRS: 0000 508 098

REGON: 222 183 997

NIP: 839-317-72-53

Konto główne (do wpłat składek członkowskich): Bank BGŻ BNP Paribas,

nr konta:  04 2030 0045 1110 0000 0394 4150

 ​​​​​​Biuro Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi

 Adres do korespodencji:

 Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi

 ul. Podzamcze 34, biuro nr 29, II piętro 

 77-100 Bytów 

 tel./fax: 59 81 32 200

 tel. 533 339 188 lub 533 339 187

 e-mail: biuro@pds.org.pl

Godziny otwarcia biura:

PN – PT / 7:00 – 15:00

Pracownicy biura:

Marcin Heron – Dyrektor biura  (tel.: 59 81 32 200; e-mail: m.heron@pds.org.pl)

Piotr Pradella – Specjalista ds. projektów (tel.: 59 81 32 200 lub 533 339 188; e-mail: p.pradella@pds.org.pl)

Joanna Domińczak - Specjalista ds. projektów (tel.: 59 81 32 200; e-mail: j.dominczak@pds.org.pl)

Aneta Czechowska-Grzelak - Specjalista ds. projektów (tel.: 59 81 32 200 lub 533 339 187; e-mail: a.czechowska-grzelak@pds.org.pl)