Grant siłownie zewnętrzne, zakres 1.1.1.3. (nabór: 8/2018/G, umowa nr 00760-6935-UM1121169/18) - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

Grant siłownie zewnętrzne, zakres 1.1.1.3. (nabór: 8/2018/G, umowa nr 00760-6935-UM1121169/18)