1/2017/G - wspieranie aktywności i integracji społecznej - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

1/2017/G - wspieranie aktywności i integracji społecznej

Lista operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania po weryfikacji odwołań od oceny grantów - 12.07.2017 r. 

Lista rezerwowa operacji w ramach zakresu 1.1.1.2. po weryfikacji odwołań od oceny grantów12.07.2017  r.

Lista operacji wybranych i niewybranych w ramach zakresu 1.1.1.2. Wspieranie aktywności społeczności lokalnej oraz integracji społecznej i zawodowej - 04.07.2017 r.

Lista operacji złożonych w ogłoszonym naborze w ramach zakresu 1.1.1.2. Wspieranie aktywności społeczności lokalnej oraz integracji społecznej i zawodowej

Termin publikacji ogłoszenia - 05.05.2017 r. 


WNIOSEK DO WYPEŁNIENIA PRZEZ GRANTOBIORCÓW:


POZOSTAŁE DOKUMENTY ZWIĄZANE Z NABOREM: