Nabory zakończone - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

Nabory zakończone

Nabory

NABORY ZAKOŃCZONE:

1. GRANTY:


2. PREMIE NA ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODACZEJ (zakres 2.1.1.1):

3. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

(2.1.1.2. utrzymanie istniejących miejsc pracy + 2.1.1.3. tworzenie nowych miejsc pracy):

4. SPOŁECZNE CENTRA AKTYWNOŚCI

(zakres 1.1.1.3 - sieciowe projekty współpracy):

5. ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO (zakres 1.2.1.2.)

6. OGÓLNODOSTĘPNA INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA + INNE