16/2021/G - Wspieranie aktywności i integracji społecznej (zakres 1.1.1.2.) - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

16/2021/G - Wspieranie aktywności i integracji społecznej (zakres 1.1.1.2.)

Lista operacji po ocenie spełnienia kryteriów wyboru w ramach zakresu 1.1.1.2. (po odwołaniach) (data publikacji: 10.05.2021 r.)

Lista operacji po ocenie punktowej (data publikacji: 12.04.2021 r.) 

Lista operacji zgodnych z LSR  (data publikacji: 12.04.2021 r.) 

Lista operacji po ocenie wstępnej (data publikacji: 06.04.2021 r.)

Lista operacji złożonych w ogłoszeniu o konkursie (data publikacji: 17.03.2021 r.)

 

WNIOSEK DO WYPEŁNIENIA PRZEZ GRANTOBIORCÓW:

POZOSTAŁE DOKUMENTY ZWIĄZANE Z NABOREM: