7/2018/G - wsparcie rozwoju produktów i usług lokalnych - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

7/2018/G - wsparcie rozwoju produktów i usług lokalnych

Konkurs pozostaje nierozstrzygnięty z powodu złożenia zbyt małej liczby projektów/zadań, uniemożliwiającej przygotowanie wniosku grantowego składanego przez LGD do Zarządu Województwa (wniosek składany przez LGD do ZW powinien składać się z co najmniej 2 zadań).

Termin publikacji ogłoszenia - 07.05.2018 r. 


WNIOSEK DO WYPEŁNIENIA PRZEZ GRANTOBIORCÓW:


POZOSTAŁE DOKUMENTY ZWIĄZANE Z NABOREM: