Społeczni Aktywni - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

Społeczni Aktywni

Konkurs Społeczni Aktywni V edycja!

Ogłaszamy V edycję konkurs Społeczni Aktywni na małe projekty! Jeśli macie pomysł na realizację inicjatywy aktywizującej i/lub integrującej społeczność lokalną, ale nie macie osobowości prawnej lub potrzebujecie niewielkie wsparcie finansowe i chcecie uniknąć skomplikowanych rozliczeń - ten konkurs jest właśnie dla Was!

Dokumenty konkursowe:

1. Formularz wniosku

2. Regulamin konkursu

3. Formularz umowy

4. Formularz sprawozdania

5. Oświadczenie 

6. Rodo dot. przetwarzania danych osobowych 

7. Rodo dot. listy obecności 

8. Rodo dot. uczestników wydarzeń

 

Społeczni Aktywni - edycja IV

"Społeczni - Aktywni" - edycja IV to konkurs dla grup formalnych i nieformalnych, którego celem  jest wspieranie aktywności społeczności lokalnej oraz integracji społecznej, w tym wspieranie wszelkiej działalności na rzecz animacji i aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich, poprzez m.in.:

 • wspieranie działalności edukacyjnej, integrującej świetlic (organizacja czasu wolnego mieszkańców w każdym wieku, z naciskiem na edukację pozaszkolną, nabywanie nowych umiejętności/kwalifikacji)
 • wspieranie kultury na obszarze LSR (np. organizacja wydarzeń kulturalnych poprzez zaangażowanie mieszkańców do czynnego udziału w procesie tworzenia np. spektaklu, od organizacji do odegrania roli, podniesienie świadomości roli i znaczenia kultury w życiu społecznym miejscowości i regionu)
 • wsparcie organizacji i aktywizacja grup defaworyzowanych: seniorów, kobiet, dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych (w tym: organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży, organizacja wydarzeń/inicjatyw angażujących grupy defaworyzowane w charakterze organizatorów/twórców
  oraz odbiorców)
 • akcje i działania na rzecz ochrony środowiska i edukacji ekologicznej oraz przeciwdziałania zmianom klimatu (w tym: sprzątanie terenów zielonych, przestrzeni publicznych, kąpielisk, rekultywacja obszarów po wysypiskach śmieci, nasadzenia roślin)
 • inicjatywy angażujące różnorodne zasoby społeczności lokalnej – przyrodnicze, historyczne, kulturowe, społeczne.

Zgłoszenie inicjatyw: do 30 grudnia 2021 r. 

Realizacja umów: do 30 czerwca 2022r. 

 

Zapoznaj się z prezentacją TUTAJ

 

DOKUMENTACJA KONKURSOWA: 

1) Regulamin konkursu "Społeczni - Aktywni" - edycja IV

2) Formularz wniosku o przyznanie pomocy na realizację inicjatywy

3) Oświadczenie RODO

4)  Wzór umowy o przyznaniu pomocy

 

WYNIKI KONKURSU SPOŁECZNI-AKTYWNI (edycja 4) 

 

DOKUMENTY DO REALIZACJI: 

1) Oświadczenia RODO dla: RODO dla list obecności  oraz uczestników wydarzeń organizowanych w ramach inicjatywy

2) Oświadczenie o prawie do zdjęć

3) Formularz sprawozdania z realizacji inicjatywy  

 

 

 

 

 

 

 

Społeczni Aktywni - edycja III (termin: 16 grudnia 2020 roku)

"Społeczni - Aktywni" - edycja III to konkurs dla grup formalnych i nieformalnych, którego celem  jest wspieranie aktywności społeczności lokalnej oraz integracji społecznej, w tym wspieranie wszelkiej działalności na rzecz animacji i aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich, poprzez m.in.:

 • wspieranie działalności edukacyjnej, integrującej świetlic (organizacja czasu wolnego mieszkańców w każdym wieku, z naciskiem na edukację pozaszkolną, nabywanie nowych umiejętności/kwalifikacji)
 • wspieranie kultury na obszarze LSR (np. organizacja wydarzeń kulturalnych poprzez zaangażowanie mieszkańców do czynnego udziału w procesie tworzenia np. spektaklu, od organizacji do odegrania roli, podniesienie świadomości roli i znaczenia kultury w życiu społecznym miejscowości i regionu)
 • wsparcie organizacji i aktywizacja grup defaworyzowanych: seniorów, kobiet, dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych (w tym: organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży, organizacja wydarzeń/inicjatyw angażujących grupy defaworyzowane w charakterze organizatorów/twórców
  oraz odbiorców)
 • akcje i działania na rzecz ochrony środowiska i edukacji ekologicznej oraz przeciwdziałania zmianom klimatu (w tym: sprzątanie terenów zielonych, przestrzeni publicznych, kąpielisk, rekultywacja obszarów po wysypiskach śmieci, nasadzenia roślin)
 • inicjatywy angażujące różnorodne zasoby społeczności lokalnej – przyrodnicze, historyczne, kulturowe, społeczne.

Zgłoszenie inicjatyw: do 16 grudnia 2020 r. 

Realizacja umów: do 30 czerwca 2021 r. 

 

Zapoznaj się z prezentacją TUTAJ

 

AKTUALIZACJA REGULAMINU I FORMULARZA WNIOSKU z dnia 23.11.2020 r.  (usunięcie potwierdzenia dokonania diagnozy w formie list obecności): 

1) Regulamin konkursu "Społeczni - Aktywni" - edycja III

2) Formularz wniosku o przyznanie pomocy na realizację inicyatywy

 

DOKUMENTACJA KONKURSOWA: 

1) Regulamin konkursu "Społeczni - Aktywni" - edycja III

2) Formularz wniosku o przyznanie pomocy na realizację inicjatywy

3) Oświadczenie RODO

4)  Wzór umowy o przyznaniu pomocy

 

DOKUMENTY DO REALIZACJI: 

1) Oświadczenia RODO dla: RODO dla list obecności  oraz uczestników wydarzeń organizowanych w ramach inicjatywy

2) Oświadczenie o prawie do zdjęć

3) Formularz sprawozdania z realizacji inicjatywy 

 

KONKURS ZAKOŃCZONY. Kliknij TUTAJ, żeby zobaczyć wyniki. 

Społeczni Aktywni - edycja II (zakończona)

Celem konkursu „Społeczni – Aktywni” jest wspieranie aktywności społeczności lokalnej
oraz integracji społecznej, w tym wspieranie wszelkiej działalności na rzecz animacji i aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich, poprzez m.in.:

 • wspieranie działalności edukacyjnej, integrującej świetlic (organizacja czasu wolnego mieszkańców w każdym wieku, z naciskiem na edukację pozaszkolną, nabywanie nowych umiejętności/kwalifikacji)
 • wspieranie kultury na obszarze LSR (np. organizacja wydarzeń kulturalnych poprzez zaangażowanie mieszkańców do czynnego udziału w procesie tworzenia np. spektaklu, od organizacji do odegrania roli, podniesienie świadomości roli i znaczenia kultury w życiu społecznym miejscowości i regionu)
 • wsparcie organizacji i aktywizacja grup defaworyzowanych: seniorów, kobiet, dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych (w tym: organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży, organizacja wydarzeń/inicjatyw angażujących grupy defaworyzowane w charakterze organizatorów/twórców oraz odbiorców)
 • akcje i działania na rzecz ochrony środowiska i edukacji ekologicznej oraz przeciwdziałania zmianom klimatu (w tym: sprzątanie terenów zielonych, przestrzeni publicznych, kąpielisk, rekultywacja obszarów po wysypiskach śmieci, nasadzenia roślin)
 • inicjatywy angażujące różnorodne zasoby społeczności lokalnej – przyrodnicze, historyczne, kulturowe, społeczne

 

Edycja II (ogłoszenie 30.10.2018 r.; termin zgłoszeń: 15.12.2018 r. - ponieważ 15. grudnia przypada w sobotę możliwe jest dostarczenie dokumentów w poniedziałek, 17.12.2018 r.)

- Regulamin konkursu Społeczni - Aktywni edycja II

- Formularz wniosku Społeczni - Aktywni edycja II

- Oświadczenie o zdjęciach Społeczni - Aktywni edycja II

- Umowa (wzór) Społeczni - Aktywni edycja II

- Oświadczenie RODO 19.4 

- Oświadczenie RODO 19.4 do list obecności

- Oświadczenie RODO 19.4 dla uczestników wydarzeń

- Sprawozdanie z realizacji inicjatywy Społeczni - Aktywni edycja II