Liderzy zmiany - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

Liderzy zmiany

Liderzy zmiany

 

Liderzy Zmiany to cykl warsztatów, których organizatorem jest Partnerstwo Dorzecze Słupi. Zorganizowane w 2015 r. pierwsze warsztaty „Liderzy Zmiany” oparte były na innowacyjnym i kompleksowym programie rozwoju liderek i liderów działających na rzecz swoich lokalnych środowisk. Na trzech dwudniowych zjazdach warsztatowych uczestnicy nauczyli się, jak realizować diagnozę partycypacyjną, jak jeszcze skuteczniej angażować ludzi wokół swoich celów i wzmacniać swój wpływ w środowisku. Dzięki tym warsztatom liderzy zmiany nauczyli się prezentować wyniki diagnozy swojego otoczenia i środowiska, w którym pracują i żyją a tym samym przyczynili się do opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014- 2020. W latach tych grono lokalnych Liderów Zmiany będzie się stale powiększać, angażując nowe osoby które na różne sposoby zechcą się włączyć we współpracę z LGD przy wdrożeniu strategii. Chętnym oferujemy wsparcie merytoryczne w pełnieniu funkcji liderów lokalnych oraz możliwość pozyskania środków na realizację lokalnych projektów.

Liderzy zmiany z obszaru Partnerstwa Dorzecze Słupi

 

Lp.ImięNazwiskoGmina
1.LudmiłaWiczkowskaDamnica
2.KlaudiaSelegaDębnica Kaszubska
3.ZofiaFrancKołczygłowy
4.KingaSzlendakowskaMiastko
5.MartaRutkiewiczPotęgowo
6.JoannaSypułaPotęgowo
7.AnnaBonieckaPotęgowo
8.TomaszKrauzeMiastko
9.HonorataJankowskaTrzebielino
10.MariuszMatyszewskiTrzebielino
11.BarbaraSzroederStudzienice
12.PawełŻmudaGłówczyce
13.DorotaSibińskaGłówczyce
14.Werner WilliRudkowskiBytów
15.LiliannaGroszBytów
16.KlemensLemanTuchomie
17.BeataŁozowskaCzarna Dąbrówka
18.AleksandraChrzanCzarna Dąbrówka