Dokumenty LEADER 2014-2020 - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

Dokumenty LEADER 2014-2020

I. Aktualne dokumenty LGD

Raport ewaluacyjny 

Lokalna Strategia Rozwoju Partnerstwa Dorzecze Słupi z dn. 13-03-2023 r.

Procedura wyboru operacji konkursowych (z dn. 17.11.2021 r.)

Procedura wyboru grantobiorców  (z dn. 17.11.2021 r.)

Procedura wyboru operacji własnych (z dn. 17.11.2021 r.)

Kryteria oceny i wyboru operacji w ramach LSR z dn. 28.02.2022 r.

Aneks Nr 15 do umowy Nr 00001-6933-UM-1110007/15 (z dnia 28.03.2023 r.)

Aneks Nr 14 do umowy Nr 00001-6933-UM-1110007/15 (z dnia 28.02.2023 r.)

Aneks Nr 13 do umowy Nr 00001-6933-UM-1110007/15 (z dnia 27.10.2021 r.)

Aneks Nr 12 do umowy Nr 00001-6933-UM-1110007/15 (z dnia 13.11.2020 r.)

Aneks Nr 11 do umowy Nr 00001-6933-UM-1110007/15 (z dnia 11.09.2020 r.)

Aneks Nr 10 do umowy Nr 00001-6933-UM-1110007/15 (z dnia 30.08.2019 r.)

Aneks Nr 9 do umowy Nr 00001-6933-UM-1110007/15 (z dnia 28.06.2019 r.)

Aneks Nr 8 do umowy Nr 00001-6933-UM-1110007/15 (z dnia 02.04.2019 r.)

Aneks Nr 7 do umowy Nr 00001-6933-UM-1110007/15 (z dnia 21.02.2019 r.)

Aneks Nr 6 do umowy Nr 00001-6933-UM-1110007/15 (z dnia 09.03.2018 r.)

Aneks Nr 5 do umowy Nr 00001-6933-UM-1110007/15 (z dnia 03.10.2017 r.)

Aneks Nr 4 do umowy Nr 00001-6933-UM-1110007/15 (z dnia 13.06.2017 r.)

Aneks Nr 3 do umowy Nr 00001-6933-UM-1110007/15 (z dnia 12.05.2017 r.)

Aneks Nr 2 do umowy Nr 00001-6933-UM-1110007/15 (z dnia 14.10.2016 r.)

Aneks Nr 1 do umowy Nr 00001-6933-UM-1110007/15 (z dnia 12.07.2016 r.)

Umowa ramowa pomiędzy Samorządem Województwa Pomorskiego a Lokalną Grupą Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na rok 2024

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na rok 2023

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na rok 2022

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na rok 2021

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na rok 2020

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na rok 2019

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na rok 2018

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na rok 2017

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na rok 2016

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych na wsparcie funkcjonowania LGD w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020" za 2017 r. 

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych na wsparcie funkcjonowania LGD w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020" za 2018 r.  

Obowiązki informacyjne Beneficjentów, którzy otrzymali dofinansowanie na realizację projektów

Projekt plakatu A3 pionowy

Komplet logotypów - folder zip

II. Konsultacje społeczne dokumentów LGD  

Lokalna Strategia Rozwou Partnerstwa Dorzecze Słupi - projekt po konsultacjach społecznych z dnia 11.08.2017 r.

Kryteria oceny i wyboru operacji w ramach LSR - projekt po konsultacjach społecznych z dnia 11.08.2017 r.

Regulamin Rady LGD PDS - projekt po konsultacjach społecznych z dnia 11.08.2017 r.

Uwagi zgłoszone do projektów dokumentów LGD PDS w trakcie konsultacji społecznych.

Kryteria wyboru operacji w ramach LSR - projekt z dn. 22.07.2019 r. 

Jednocześnie LGD PDS informuje, że do projektów dokumentów dot. procedur nie było uwag i tym samym nie były one po konsultacjach społecznych modyfikowane.

III. Dokumenty ogólne