Aktualności-Kolejne szkolenie dot. social media poza nami! - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

Kolejne szkolenie dot. social media poza nami!

Aktualności » Kolejne szkolenie dot. social media poza nami!

O tym, że w dzisiejszych czasach promowanie firmy w social mediach to konieczność chyba nikogo nie trzeba przekonywać, natomiast jak robić to dobrze, w poniedziałek 20 listopada opowiedzieli nam podczas 2 szkoleń koledzy z PROT-u. „Nie ma Cię w social madiach – nie istniejesz!” ten krótki cytat, najlepiej odzwierciedla tematykę poniedziałkowych szkoleń. W pierwszej części spotkania, uczestnicy mogli dowiedzieć się, w jaki sposób dobrze przygotowane materiały foto/video wpływają na rozwój tego, co można zdefiniować jako marketing. Natomiast druga część, poświęcona była kwestiom dot. budowaniu  kampanii reklamowej na platformach internetowych i omawianiu jej najważniejszych aspektów, a także uzyskać wiedzę na temat dobrego contentu, czyli treści, która realnie wpływa na aktywność i zaangażowanie klientów w mediach społecznościowych. Szkolenie w głównej mierze skierowane było do osób, które mają niewielkie doświadczenie w marketingu oferowanych usług bądź produktów z wykorzystaniem social media, producentów lokalnych poszukujących nowych kanałów reklamowych, a także osób, które próbują budować swój wizerunek w Internecie.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. InInstytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa o Rozwoju Wsi.