Aktualności-Konsultacje dot. kryteriów wyboru grantobiorców! - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

Konsultacje dot. kryteriów wyboru grantobiorców!

Aktualności » Konsultacje dot. kryteriów wyboru grantobiorców!

Szanowni Państwo, mieszkańcy obszaru LGD PDS,
zapraszamy do zapoznania się z kryteriamy wyboru Grantoborców w ramach nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Partnerstwa Dorzecze Słupi na lata 2023 - 2027.                                                                       

Poniżej zamieszczamy tabelę do konsultacji.
Na państwa uwagi czekamy do 10.05.2024 r do godz. 15.00.

Przedsięwzięcie 1.1.2. Wspieranie lokalnych działań Społecznych Centrów Aktywności 

Przedsięwzięcie 1.2.3. Działania prozdrowotne lokalne 

Przedsięwzięcie 2.3.3. Działania lokalne na szlakach tematycznych 

Przedsięwzięcie 3.3.2. Wsparcie realizacji ekoprojektów w przestrzeni LGD 

Tabela uwag

Pozdrawiamy
Zespół Lokalnej Grupy Działania
Partnerstwo Dorzecze Słupi