Aktualności-Rusza VI edycja Konkursu Społeczni Aktywni! - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

Rusza VI edycja Konkursu Społeczni Aktywni!

Aktualności » Rusza VI edycja Konkursu Społeczni Aktywni!

Ogłaszamy VI edycję konkurs Społeczni Aktywni na małe projekty! Jeśli macie pomysł na realizację inicjatywy aktywizującej i/lub integrującej społeczność lokalną, ale nie macie osobowości prawnej lub potrzebujecie niewielkie wsparcie finansowe i chcecie uniknąć skomplikowanych rozliczeń - ten konkurs jest właśnie dla Was!

Dokumenty konkursowe:

1. Formularz wniosku

2. Regulamin konkursu

3. Formularz umowy

4. Formularz sprawozdania

5. Oświadczenie 

6. Rodo dot. przetwarzania danych osobowych 

7. Rodo dot. listy obecności 

8. Rodo dot. uczestników wydarzeń