Aktualności-Sieć Liderek Wiejskich! - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

Sieć Liderek Wiejskich!

Aktualności » Sieć Liderek Wiejskich!

Nowa możliwość rozwoju dla Liderek Wiejskich!

Czy jesteś aktywną członkinią Koła Gospodyń Wiejskich? Chcesz rozwijać swoje umiejętności przywódcze i wpływać na zmiany w swojej społeczności? Europejski Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej ma dla Ciebie coś specjalnego!

Dowiedz się więcej o projekcie "Sieć Liderek Wiejskich" - intensywnym kursie dla kobiet z KGW. To Twoja szans na rozwój oraz nawiązanie wartościowych kontaktów. 

Nabór trwa do 8 grudnia!

#KGW #EFRWP