Aktualności-Zakończyliśmy cykl szkoleń dot. social mediów! - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

Zakończyliśmy cykl szkoleń dot. social mediów!

Aktualności » Zakończyliśmy cykl szkoleń dot. social mediów!

Ostatnie dwa szkolenia skupiły się na dwóch najpopularniejszych platformach – aplikacji Facebook i Instagram. Zaprezentowana została specyfika każdej z platform, oczekiwania skupionych wokół nich odbiorców i najpopularniejsze formaty publikowania treści. Poruszone zostały również kwestie tworzenia treści (posty, relacje, rolki), w tym angażowania odbiorców oraz promowania swoich treści zarówno odpłatnie, jak i niewymagający dodatkowych nakładów finansowych. W ramach części prawnej uczestnicy dowiedzieli się, jakie są najważniejsze punkty regulaminów tych serwisów oraz istotne różnice między nimi. Ponadto podczas szkolenia uczestnicy uzyskali również proste wskazówki na temat legalnego tworzenia materiałów firmowych, ochrony wizerunku oraz wykorzystywania cudzego contentu w celach marketingowych.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. InInstytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa o Rozwoju Wsi.