Aktualności-Życzenia Świąteczne dla mieszkańców obszaru Partnerstwa Dorzecze Słupi! - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

Życzenia Świąteczne dla mieszkańców obszaru Partnerstwa Dorzecze Słupi!

Aktualności » Życzenia Świąteczne dla mieszkańców obszaru Partnerstwa Dorzecze Słupi!

Niechaj nadchodzące święta Bożego Narodzenia 

będą radosne, zdrowe i szczęśliwe, a Nowy Rok 

przyniesie spełnienie najskrytszych marzeń i realizację 

wszelkich planów mieszkańcom obszaru Partnerstwa Dorzecze Słupi!                                                 

Życzy
Lokalna Grupa Działania 
Partnerstwo Dorzecze Słupi